Andělské louky Rejchartice

Andělské louky Rejchartice

Řezbáři sobě – Andělská stezka 2014

Andělské louky 2014 Anděl, Mirek Dudycha

První ročník sochařského a řezbářského sympozia Andělské louky v Rejcharticích 2013 se zrodil v hlavách kolegů řezbářů a kamarádů před třemi lety. Romana Krestýnová, Tomáš Wurst, Marek Suchan
a Jiří Račák se sešli u dobrého vína a nechali se inspirovat překrásnou krajinou a loukami
v Rejcharticích. Ke spolupráci jsme přizvali rejchartické domorodce, kteří se pro náš projekt příjemně nadchli. O podporu nad touto bohulibou činností jsme požádali faráře a našeho kamaráda Milana Palkoviče z Velkých Losin, který přislíbil patronát a duchovní a teoretické vedení, abychom netápali v dané andělské symbolice. Sochařské sympozium ANDĚLSKÉ LOUKY 2014 (2. ročník) již má své sponzory, patrony a spolupořadatele: je to občanské sdružení OBNOVA KULTURNÍHO DĚDICTVÍ ÚDOLÍ DESNÉ, Město ŠUMPERK, Epcos s.r.o. (TDK) a obec Rejchartice. Součástí projektu je tzv. „Andělská stezka“, která bude propojovat Šumperk – Rejchartice (po modré a žluté značce) v jednotlivých zastaveních. Vše se nedá stihnout během pěti dnů sympozia. Osloveni jsou i další kolegové sochaři, jejichž pracovní povinnosti nedovolují zúčastnit se v tomto termínu a jednotlivá díla budou zpracovávat a připravovat během následujících měsíců. V příštím roce (2015) se tedy můžeme těšit na další díla. Celý projekt je otevřený a naším záměrem je pokračovat, bude-li dost mecenášů a sponzorů.
Poděkování v tomto roce patří sponzorům: Pivovar Holba Hanušovice, Hostinec Peterka – za zajištění občerstvení na celý týden sochaření včetně vernisáže, Okna Mozga – profesionální manipulace a pomoc při instalaci soch, Vinárně Temenice, která nás zásobovala vynikajícím vínem v době odpočinku a výtvarnici Věře Kovářové, která nám poskytla kresbu na plakát.

Rejchartice

Účast přislíbili a zúčatní se tito sochaři a řezbáři: Romana Krestýnová, Jiří George Prchal, Miroslav Dudycha, Petr Eschler a Tomáš Wurst. Výtvarné počiny autorů můžete zhlédnout prostřednicvým jejich webů.

Vernisáž sochařského a řezbářského sympozia „Andělské louky“ (19. 7. 2014) proběhla nad naše očekávání. Perné slunečné dny nás sice v průběhu tesání a řezání notně vyčerpávaly, ale výsledek se dostavil. Louka v Rejcharticích se zaplnila dalšími sochami andělů. Návštěvníků a příznivců bylo hojně, kulturní program s kvalitní folkovou kapelou „Shodou okolností“ ze Šumperka nás bavila celé odpoledne. Velký dík patří všem sponzorům, organizátorům a autorům.

O Andělských loukách 2014: Rejchartickou louku stráží dřevění andělé - Šumpersko.NET

Další odkaz na sympozium Andělské louky 2014 na www.turistika.cz

Anděl - Petr Eschler Anděl - jiří George Prchal Anděl - Romana Krestýnová Anděl -  Tomáš Wurst Andělské louky 2014  - vernisáž

 

 

Sympozium „Andělské louky 2013 a 2014” bylo úspěšně završeno vernisáží a nám nezbývá, než poděkovat všem zůčastněným za energii, kterou do nás vložili a pevně doufáme, že nám bude v příštím roce umožněno pokračovat v tomto projektu. Poděkování patří sponzorům za velkorysý přístup a pomoc a autorům za vloženou invenci a kvalitní dílo.

Neváhejte navštívit Rejchartice, sochy zůstávají na louce u kostela sv. Michala i nadále ke zhlédnutí.

ANDĚLSKÉ
LOUKY 2015
Andělárium 2015

Andělské louky 2015

Řezbářské sympozium

ANDĚLSKÉ LOUKY 11. 7. – 18. 7. 2015

Pozvánka – Andělské louky

Vernisáž děl sochařů a řezbářů se koná
v sobotu 18. 7. 2015 od 15 hodin
u kostela sv. Michala v Rejcharticích.

Vernisáž

Vernizáž sympozia 19. 7. 2014 zde

vernisáž Rejchartice Facebook  

Pěkné fotky na facebooku ze sympozia – autor Oldřich Templ Vykydal

 

Weby našich patronů a sponzorů

Město Šumperk Obnova kulturního dědictví údolí Desné Andělárium Rejchartice TDK Šumperk Holba – ryzí pivo z hor Mozga okna Vinárna Temenice

 

  CEL elektronic Hostinec Peterka Turistika.cz

Weby sochařů a řezbářů – účastníků sympozia Andělské louky

Romana Krestýnová Tomáš Wurst – intua Jiří Prchal – Art gallery Miroslav Dudycha Petr Eschler Suchan–art, A. Suchan Jaroslav Pecháček – Abakuk Zdeněk Gross Berťa    
Toplist
Seo servis